Voedselveiligheid

De dierlijke eiwitten worden gemaakt uit slachtbijproducten van gezonde dieren en worden verwerkt in streng gecontroleerde fabrieken, waarbij geborgd wordt dat het een veilig eindproduct wordt. De eindproducten worden daarnaast volgens het bekende HACCP-systeem gecontroleerd op belangrijke veiligheidsindicatoren. Uiteraard moet worden voldaan aan de wettelijke eisen op het gebied van microbiologie: Salmonella afwezig en Entero bacteriacea dienen te voldoen aan de gestelde grenzen. Daarnaast zijn er additionele eisen afhankelijk van de toepassing van het eindproduct.
Dierlijke vetten die bestemd zijn voor gebruik in de voedselketen worden uitsluitend geproduceerd uit de dierlijke bijproducten van veterinair goedkeurde dieren, die vóór de slacht geschikt bevonden zijn voor humane consumptie. Dit betekent dat de grondstoffen voor deze vetten, net zoals het vlees dat wij consumeren, vallen onder het Rijksmonitoringsprogramma voor de vleessector. Hierdoor zijn dierlijke vetten vrij van dioxines en pcb’s.
Vet is een echte smaakmaker en drager van vitaminen. Het is erg belangrijk voor de energievoorziening van de hond of kat. Het zijn beiden carnivore dieren die hun energie- en eiwitvoorziening van nature vooral uit dierlijke producten halen.
Het gebruik van verwerkt dierlijk eiwit in diervoeders is streng gereguleerd. Alle onderdelen van de toeleveringsketen (supply chain) dienen te worden geregistreerd en/of erkend door de veterinaire autoriteit. Dit is allemaal vastgelegd in Europese wetgeving
Dat mag alleen als zij erkend zijn als mengvoerfabrikant en daarnaast geregistreerd zijn in zowel de dierlijke bijproducten verordening als de TSE verordening.
Varkens en kippen zijn omnivore dieren, oftewel alleseters. Het aminozuurpatroon van het dierlijke eiwit sluit daardoor goed aan bij de natuurlijke behoefte van deze dieren.
Doordat het aminozuurprofiel goed aansluit bij de behoeften van varkens en kippen en bovendien de verteerbaarheid van deze aminozuren zeer goed is, hebben de dieren een betere gezondheid. Dit kan zich bij kippen uiten in minder verenpikkerij en bij varkens in minder staartbijten.
In Nederland wordt het toezicht uitgevoerd door de NVWA. Dit is zeer strikt. De NVWA wordt op haar beurt weer gecontroleerd door de Europese Commissie.