De Nederlandse vereniging van producenten van dierlijke eiwitten en vetten (VVS) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens worden door de VVS behandeld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij de eisen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht worden genomen. Voorbeelden van maatregelen zijn:

– het gebruik van een SSL-certificaat;

– het gebruik van anti-spam/antivirus filters.

VVS-medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en zijn gehouden aan geheimhouding van persoonsgegevens. Deze verklaring is van toepassing als u persoonlijk met ons communiceert, schriftelijk, per telefoon, via social media of via onze website. We verzamelen alleen de gegevens als dit een rechtmatig belang dient en als dit belang niet dient te wijken voor uw persoonlijke belangen. We verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor dit doel.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij daarvoor toestemming is verkregen, doorgifte noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, of noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting. Zo maakt de VVS gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de website. De VVS geeft nooit persoonsgegevens door aan derden waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. In dergelijke verwerkersovereenkomsten maakt de VVS afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens. De VVS bewaart persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is om het doel van de verwerking te bereiken.

Bij bezoek aan de website van de VVS wordt er een aantal bezoekgegevens, cookies, bijgehouden. Cookies zijn kleine bestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst door de aanbieder van een website, waarmee informatie wordt verzameld over het bezoek aan de website.

Betrokkenen hebben het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. De meest recente versie van deze privacyverklaring is altijd beschikbaar op deze pagina. Laatst aangepast op 17 februari 2022.