De informatie op deze website is te goeder trouw opgenomen, maar is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De Nederlandse vereniging van producenten van dierlijke eiwitten en vetten (VVS) spant zich in om de informatie up-to-date en correct te houden, maar we geven geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten , of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

Noch de VVS, noch een van haar leden, werknemers of gelieerde organisaties en functionarissen zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit toegang tot of gebruik van deze site of een site die eraan is gekoppeld, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van winst, indirecte, incidentele of gevolgschade.

De VVS behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen en correcties op deze website aan te brengen, wanneer wij dit passend achten.
We doen er alles aan gedaan om de website soepel te laten werken. De VVS neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website vanwege technische problemen buiten onze controle.