Dierlijk eiwit

Verwerkt dierlijk eiwit wordt uitsluitend geproduceerd uit categorie 3 slachtbijproducten. De definitie van categorie 3 is te vinden in de dierlijke bijproductenverordening (EG) nr. 1069/2009 van 21 oktober 2009. In de basis zijn het slachtbijproducten van dieren die geschikt waren bevonden voor de slacht.
De VVS produceert eiwitten voor humane consumptie, diervoeding en meststoffen.
Geschikt voor consumptie door mensen is bijvoorbeeld collageen. Dit eiwit wordt gebruikt in de vleesindustrie, vanwege de natuurlijke bindende eigenschappen. Ook kanen worden in de vleesindustrie gebruikt, bijvoorbeeld bij het maken van worsten en vleeswaren. Plasma poeder is een eiwit dat veel albumine (het 'ei-eiwit') bevat. Het wordt als functioneel eiwit toegepast in verhitte vleeswaren, zoals gekookte ham. Hemoglobine poeder wordt gebruikt in bloedworst.
Dat betekent dat dit vleesproduct gevormd is door het enzym thrombine (uit bloed), samen met het fibrinogeen (ook uit bloed) toe te passen. Dit is ook terug te vinden op de ingrediëntenlijst: daar staat dan varkenseiwit of rundereiwit (afhankelijk van de diersoort die gebruikt is).
Het gebruik van verwerkt dierlijk eiwit in diervoeders is streng gereguleerd. Alle onderdelen van de toeleveringsketen dienen te worden geregistreerd en/of erkend door de veterinaire autoriteit. Dit is allemaal vastgelegd in Europese wetgeving.
Dat mag alleen als zij erkend zijn als mengvoerfabrikant en daarnaast geregistreerd zijn in zowel de dierlijke bijproductenverordening als de TSE-verordening.
Dat zou in theorie kunnen worden geproduceerd, mits de dierlijke bijproducten afkomstig zijn van een biologisch slachthuis, dat uitsluitend biologische dierlijke bijproducten produceert.
Varkens en kippen zijn omnivore dieren, oftewel alleseters. Het aminozuurpatroon van het dierlijke eiwit sluit daardoor goed aan bij de natuurlijke behoefte van deze dieren.
Doordat het aminozuurprofiel goed aansluit bij de behoeften van varkens en kippen en bovendien de verteerbaarheid van deze aminozuren zeer goed is, hebben de dieren een betere gezondheid. Dit kan zich bij kippen uiten in minder verenpikkerij en bij varkens in minder staartbijten.
Dat wordt zeker gedaan. Het hoge stikstofgehalte en de hoge totale organische stof maakt deze producten geschikt als nutriëntenbron voor de plant en zorgt er tevens voor dat meer organische stof aan de bodem kan worden toegevoegd. Van bijvoorbeeld de keratinerijke eiwitten, die te vinden zijn in verenmeel en haarmeel, is aangetoond dat ze kunnen helpen bij het verbeteren van de bodemweerbaarheid.